ZDARMA, BEZ PODPORY

Instalační balíček (03.12.23)

Manuál

Popis:
Program Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě 5 navazuje na Podélný profil kanalizace 5 ale může pracovat i samostatně.
S programem Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě lze:
- Provádět návrhy nových kanalizačních systémů.
- Posuzovat stávající (hotová) díla.
Potrubí lze navrhovat s kruhovým vejčitým nebo tlamovým profilem. 
Do návrhu je možné také zařadit retenční nádrže (odlehčovací komory).
Pro odečítání plochy povodí ze situační mapy spolupracuje Hydrotechnický výpočet s programem Situace.
Pro vlastní výpočet lze použít jednu ze tří metod: 
- Prostá součtová metoda (bez retardace),
- Bartoškova metoda (retardace s použitím redukované čáry náhradních srážek),
- Máslova metoda (s retardací podle Hauffa a Vicariho).
Program navrhne dimenzování sítě a sestaví výsledkové formuláře s řadou hodnot: 
DN, objemové a výškové plnění, rychlost a unášecí sílu toku, časy průtoku systémem.
Výpočet je možno provádět i s ohledem na účinky provzdušnění proudu.
Výsledky výpočtu lze ukládat do tabulek ve formátech xls a slk.
K tisku a exportu formátu pdf slouží sada výsledkových formulářů.