Import XYZ

ZDARMA, BEZ PODPORY

Instalační balíček

Aktualizace

Import XYZ (AutoCAD)

21.12.23  

Import XYZ (Intellicad)

21.12.23  

Manuál

Program Import XYZ je určen pro přenos geografických dat z textových souborů do situačních map v AutoCADu. Uspořádání dat v textových souborech se předpokládá ve sloupcích, např. takto:

Lb. Y X Z Poznámka
1 724172.54 953250.75 435.81 spojka Plason
2 724172.18 953254.34 436.03
3 724171.07 953261.07 436.57 spojka XAGA

Výkres zaměřených výškopisných bodů lze sestrojit dvěma způsoby: Buď přímým vykreslováním v AutoCADu, nebo vygenerováním výkresu (souboru) ve formátu DWG.

Program provádí odečítání souřadnic Y, X, Z z textového souboru. Tyto souřadnice převádí (volitelně) do třetího kvadrantu a vynáší jednotlivé body tak, že souřadnice Y textového souboru jsou v AutoCADu odměřovány vodorovně a souřadnice X svisle. Do geometrického místa bodu je ve výkresu AutoCADu vložen bod, popis tohoto bodu, a výška bodu (ve zvoleném formátu). Jednotlivé entity jsou roztříděny do hladin: imp_body, imp_c_bodu, imp_vysky. Texty jsou provedeny textovým stylem imp_xyz s nastavitelným libovolným fontem a výškou písma.

Program spolupracuje s AutoCADy od verze LT98 výše.
Program spolupracuje s CAD systémy Intellicad: Bricscad, ZWCAD, ProgeCAD, DraftSight, 4MCAD.

Detail výkresu může vypadat např. takto: