Ing. Lubomír Bucek

Programy na projektování kanalizací, vodovodů, plynovodů, komunikací a vodních toků.


481 120 160

 i.p. síť Fayn

483 100 016

 i.p. síť Sofphone

Add me to Skype Skype Me™!

 zdarma v síti Skype

606 638 253


e-mail

 autopen@volny.cz


Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6

IČO 14845997, DIČ CZ6108071464

Společnost byla založena dne 30.9.1992 rozhodnutím Okresního živnostenského úřadu v Liberci č.j.: 00/5783/92/F/Her