Kladečský plán (univerzální):

ZDARMA, BEZ PODPORY Aktualizace
Kladečský plán univerzální pro AutoCAD 03.12.23 
Kladečský plán univerzální pro Bricscad, progeCAD, 4MCAD, CADKON+, GStarCAD, ZWCAD, nanoCAD 07.04.24 
Manuál

Program Univerzální kladečský plán předchází řadu firemních kladečských plánů a není omezen výrobním programem konkrétního výrobce.
Nabízí univerzální prostředí pro výběr značek z litiny, tvárné litiny včetně uzamykatelných spojů, tvarovky PVC a elektrotvarovky PE.
Program Univerzální kladečský plán dovoluje připravovat a vkládat nejen jednotlivé značky ale celé skupiny (sestavy) značek.


Základní rysy jsou pro všechny Kladečské plány společné:
Popisy značek lze do výkresu umisťovat zároveň se značkou, nebo je možné popisy vytvářet dodatečně v automatizovaném cyklu.
Programy provádí výpis a sumarizaci dílů (kusovník). Výpis lze vkládat do výkresu jako tabulku,
nebo je možné jej uložit do textového souboru nebo tabulky Excelu XLS. 
Vkládání značek do výkresu je řešeno komfortně:
Každá značka (skupina značek) je generována ve zvoleném měřítku.
Potom je zavěšena na kurzor CADu za jeden ze čtyř možných úchopových bodů.
Po vložení značky se v druhém kroku (volitelně)  nabídne vložení popisu značky.
Značka je blok, obsahuje textový atribut s popisem značky, který lze kdykoliv dodatečně změnit.
Kresba je roztříděna do jednotlivých hladin. Barevně jsou proto rozlišeny příruby, hrdla, úchopové body a popisy.
To umožňuje jednoduché přiřazení síly čáry ve výkresu při tisku.


Kladečské plány: HAWLE, AVK VOD-KA, DUKTUS, WAVIN:

Tyto programy jsou určeny pro vkládání značek armatur do výkresu.
Programy obsahují kompletní knihovny daného výrobce.
Kladečské plány HAWLE, DUKTUS, WAVIN: Jedná se POUZE o nadstavbu AutoCADu, programy spolupracují s AutoCADy od verze LT98 výše.
 NOVINKA:  Kladečský plán  AVK VODKA  je nyní dostupný nejen pro AutoCAD, ale i pro
 BricsCAD, ZWCAD, progeCAD, 4MCAD, CADKON+, GStarCAD, nanoCAD. 

Stažení plné verze kladečský plán DUKTUS
http://www.duktus.cz
Stažení plné verze kladečský plán AVK VOD-KA
http://www.avkvodka.cz
Stažení plné verze kladečský plán HAWLE
http://www.hawle.cz
Stažení plné verze kladečský plán WAVIN
http://www.wavin.cz