ZDARMA, BEZ PODPORY

Instalační balíček (06.01.24)

Manuál

Popis:

Program byl vytvořen jako nadstavba programu Podélný profil kanalizace.

Program obsahuje tyto výpočtové moduly: - Výpočet kubatur a ploch pažení
- Tabulku šachet
- Tabulku šachtových den
- Tabulku uličních vpustí
Program obsahuje tyto rozpočtové moduly: - Zemní práce
- Trubní vedení
- Pozemní komunikace
- Uživatelské rozpočtové panely
- Rekapitulace