ZDARMA, BEZ PODPORY

Instalační balíček (03.12.23)

Manuál

Popis:

Program byl vytvořen jako nadstavba programu Podélný profil komunikace.

Program obsahuje tyto výpočtové moduly: - Výpočet kubatur a ploch
- Výkres hmotnice
Program obsahuje tyto formuláře: - Formuláře kubatur
- Formulář konstrukčních vrstev
- Formulář hmotnice
Program provádí výpočty těchto položek: Kubatury násypu, výkopu a hutněného násypu, kubaturu odhumusování (skrývku ornice), kubaturu ohumusování (rozprostření ornice) v rovině a ve svahu, plochu úpravy pláně a hutněné pláně, kubaturu zemní krajnice, plochu svahování výkopu a násypu.
Formulář je možné tisknout, editovat, ukládat ve formátu *.pdf, *rtf. Formuláře je možné také exportovat do tabulky Excelu *.xls a *.slk.