Demo-verze (20.02.22)

Ceník

Manuál

Upgrade

Popis:

Program byl vytvořen jako nadstavba programu Podélný profil voda, plyn.

Program obsahuje tyto výpočtové moduly: - Výpočet kubatur a ploch pažení
- Armaturní šachty
- Objekty
Program obsahuje tyto rozpočtové moduly: - Zemní práce
- Trubní vedení
- Pozemní komunikace
- Uživatelské rozpočtové panely
- Rekapitulace