ZDARMA, BEZ PODPORY

Instalační balíček (01.12.23)

Manuál

Popis:
Program slouží k sestavení výkresu podélného profilu vodního toku včetně výkresů příčných řezů.
Staničení a výšky bodů jednotlivých linií, křížení a směrových oblouků zadává projektant do seznamů na panelech programu. 
Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu, interpolace nivelety na zvoleném staničení a pod.
Výkresy profilu a řezů jsou uloženy do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout AutoCADem nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG.
Pro odečítání trasy přímo ze situační mapy spolupracuje Podélný profil s programem Situace.
Na Podélný profil navazuje program Kubatury, hydraulika.