ROZVINY

Program je určen pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.  
 

Program generuje pláště těchto těles:

obrázek

Cena [Kč] bez DPH

modul 01
sloučení dvou rour do jedné ("kalhoty")

1.980

modul 02
komolý kužel

1.980

modul 03
roura

980

modul 04
2x lomená roura (výhybka)

1.980

modul 05
průnik 2 rour ve tvaru T

1.980

modul 06
průnik 2 rour ve tvaru T s kuželovým přechodem

1.980

modul 07
průnik 3 rour ve tvaru Y

1.980

modul 08
průnik roury a kužele

1.980

modul 09
přechodová plocha obdélník-kruh

1.980

modul 10
segmentové koleno

1.980

modul 11
kuželové segmentové koleno

1.980

modul 12
obecná přechodová plocha kruh-kruh

1.980

modul 13
průnik roury a kužele

1.980

Instalace:
Instalaci provádí instalační program.

Ovládání:
Rozviny jsou samostatný program. Spouštějí se pomocí ikony na pracovní ploše Windows.
- Po spuštění programu si konstruktér vybírá z menu požadovaný tvar.
- Zobrazí se prostorový snímek vybraného tělesa se symbolickými kótami.
- Konstruktér vyplní v dialogovém panelu geometrické rozměry tělesa.
- Po zadání vstupních hodnot dojde k sestrojení souboru typu DWG, který obsahuje výkres obrysu rozvinu tělesa.
- Výpočet obrysových křivek bere v úvahu změnu polohy neutrální osy.
- Prohlížení, úpravy a tisk výkresu je třeba provádět pomocí AutoCADu (od verze LT 98 výše), nebo jiného CAD editoru, který importujer soubry DWG.

Cena:
Rozviny jsou řešeny modulárně, koncová cena je součtem cen objednaných modulů, + cena HW klíče (980,- Kč) + 2ks CD (60,- Kč).
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Služby:
Na zvláštní požadavek je možné programový balík rozšířit o rozviny dalších speciálních tvarů a těles.