Programy AutoPEN na vzdálené ploše:

Na vašem počítači nalistujte aplikaci Start / Příslušenství / Připojení ke vzdálené ploše:

Do okénka Počítač: vepište jméno počítače, které vám bude přiděleno (bude uvedeno v emailu vašich přihalšovacích údajů) v a stiskněte tlačítko [ Připojit ].

Objeví se panel pro přihlášení na server:

Do okénka username vepište účet, který vám byl přidělen a do okénka password vepište heslo, které vám bylo přiděleno k vašemu účtu. Potom stiskněte tlačítko [ OK ].

Proběhne přihlašování a okno vzdálené plochy zobrazí prostředí vašeho účtu připraveného k práci:


Jednotlivé programy AutoPEN budete spouštět pomocí zástupců na ploše. Jednoduše tak, že na zástupce cvaknete levým tlačítkem myši a stisknete klávesu Enter.Spouštění programů dvojitým cvaknutím myší nad ikonou programu je také možné, ale tento způsob může být s ohledem na prodlevu internetu trochu obtížnější.

Programy startují nastavené na českou klávesnici. Horní řada vaší klávesnice bude psát znaky české klávesnice s diakritikou (ě, š, č ...). Po stisknutí klávesy Shift bude horní řada klávesnice psát čísla (1, 2, 3 ...). Velká písmena s diakritikou budete vkládat běžným způsobem, pomocí klávesy označené háčkem a klávesy Shift. Pokud byste potřebovali některý ze speciálních znaků anglické klávesnice, budete potřebovat přepnout klávesnici. Toto se provádí přímo v příslušném programu na poslední pozici menu:

Ukládání dat je potřeba provádět do adresáře PDF, všechny programy AutoPEN mají tento adresář nastavený jako výchozí:

Je potřeba si uvědomit, že k uložení datového souboru dochází na vzdáleném serveru, nikoliv na vašem stroji. Umístění do adresáře PDF je potřeba dodržet proto, abyste později mohli snadno datové soubory přenést na váš stroj. (Přenos dat pomocí průzkumníka Windows je popsán níže). Obsah složky PDF na uživatelském účtu je také pravidelně 1x denně zálohován a tato záloha je udržována po dobu 1 měsíce od pořízení.


Práce s programem Situace: Odečet dat ze situační mapy provedete tak, že do složky PDF na vašem účtu nahrajete soubor dwg (nahrávání a stahování souborů na server je popsáno níže). Spustíte Situaci na serveru, spustíte ProgeCAD na serveru, v ProgeCADu otevřete (ze složky PDF) vaši mapu a Situací provedete odečet. To znamená, není možné provádět programem Situace, který je umístěn na serveru odečet dat v AutoCADu (nebo jiném CADu), který je umístěn na vašem počítači. Odečet je třeba provést pomocí programů na vašem účtu na serveru.Tisk výsledkových formulářů:

Na serveru je nainstalován tiskový ovladač pro vytváření PDF souborů.
Každý program vás před vytvořením souboru pdf požádá o zadání jeho jména:

Soubory PDF jsou automaticky vytvářeny v adresáři PDF:


Všechny vaše datové soubory, výsledkové formuláře PDF a výkresy DWG by měly být umístěny do adresáře PDF.
Přenos vašich datových souborů na váš stroj provedete takto:
Spustíte Průzkumníka Windows a do adresářového řádku vepíšete název ftp serveru (podle údaje z emailu s vašimi autorizačními daty).

 

Po stisknutí klávesy Enter budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla (přihlašovací údaje jsou stejné jako pro ovládání vzdálené plochy).

Průzkumník Windows se přihlásí na server a zobrazí obsah adresáře PDF:

Zde již můžete provádět potřebné operace kopírování do složek na vašem počítači, mazání, atd, běžným způsobem, například přetahováním souborů mezi dvěma okny Průzkumníka Windows.


Ukončení práce na vzdálené ploše:
Rozviňte menu vašeho účtu Nabídka aplikací a vyberte řádek Odhlásit se. Na panelu Odhlásit uživatele... stiskněte tlačítko [ Odhlásit se ].

Tímto způsobem dojde k ukončení spojení a také k ukončení běžících programů na serveru na vašem účtu.

Pokud ukončíte program Připojení ke vzdálené ploše "křížkem", tak pouze přerušíte spojení se serverem ale spuštěné programy zůstanou nedotčeny běžet a při příštím přihlášení je naleznete ve stavu, v jakém jste je opustili.