Situace 8 (AutoCAD) (26.09.23)
Situace 8 (DesignCAD) (26.09.23)
Situace 8 (Microstation) (26.09.23)
Situace 8 (Intellicad)
Bricscad, progeCAD, nanoCAD, 4MCAD, CADKON+, GStarCAD, ZWCAD
(26.09.23)
 Program Situace je dodáván  zdarma  jako příslušenství k Podélným profilům.

Manuál

Upgrade

Popis:
Program Situace je určen pro odečet souřadnic trasy liniové stavby.
Odečet probíhá ze situační mapy ve zvoleném CAD programu.
Odečtená data slouží k naplnění datových tabulek Podélných profilů (kanalizace, voda - plyn, komunikace, vodní toky).
Program provádí odměřování souřadnic Y, X, Z z výkresu (situační mapy).
Tyto souřadnice převádí na přírůstkové délkové souřadnice (staničení).
Program rovněž umožňuje rychlé vkládání kót staničení a popisů odečtených bodů do výkresu.
Program generuje trojúhelníkovou síť nad výškopisem a sestrojí lomové body terénu.
Výstupem programu je: - Soubor ve formátu cdf pro Podélný profil
- Textový soubor vytyčovacích souřadnic
- Tabulka Excelu xls a slk