Ceny upgrade Hydrotechnického výpočtu kanalizace na verzi 5

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě 

5.0

1990,- Kč

Situace

8.0

zdarma

 

Přehled novinek v programu Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě 5 ve srovnání s verzí 4:
  Schéma sítě:
Objekt "strom" reprezentující větvení sítě v Hydrotechnickém výpočtu 4 byl nahrazen panelem Schéma, který je použitý v Podélných profilech kanalizace verze 4 a 5.
   Menu programu:
Menu bylo přepracováno po vzoru Microsoft Office.
  Dekorace datových panelů:
Pro snazší orientaci na datových panelech byla doplněna dekorace vodorovnými šedými pruhy.

Editace v místě:

Změny hydraulických parametrů se nyní provádějí přímo v seznamu, tak jako v Podélných profilech 5.
   Přímá spolupráce s programem Situace 8:
Odečet plochy povodí lze nyní provádět pomocí programu Situace 8.
Panel Stoky je ve sloupci plocha povodí vybaven  tlačítkem [...].
Po jeho stisknutí Hydrotechnický výpočet zjistí zda běží také program Situace.
Pokud ne tak Situaci sám spustí.
Situace pak automaticky nabídne okénko pro odečet plochy ze situační mapy.
Po odečtu Situace doručí hodnotu do příslušného okénka ve výpočtu.
Tím je rozšířený počet CAD systémů, ze kterých je možné provádět odečet.

Další novinky:

- Programy byly vypracovány jako 32 a 64 bitové. Volbu provádí automaticky instalační program podle verze operačního systému.

- Export datových tabulek byl doplněn o formát *.slk. (dříve pouze *.xls). Tím je zajištěna spolupráce s tabulkovými procesory LibreOffice a OpenOffice.

- Byl doplněn algoritmus, který hlídá viditelnost datových panelů na právě spuštěných monitorech.

- Byl přepracován algoritmus kroků zpět a vpřed ve smyslu zvyklostí z CAD programů.

- Do parametrů programu byla zahrnuta cesta k souboru legendy. To vyřešilo problém s přepisováním legendy slovenským uživatelům při aktualizacích.

- Byly doplněny dešťové intenzity lokalit na Slovensku.

- Ukládání výsledkových formulářů bylo doplněno o formát pdf.