Ceny upgrade Podélného profilu komunikace na verzi 5

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

Podélný profil komunikace 

5.0

3980,- Kč

Situace

8.0

zdarma

 

Přehled novinek v programu Podélný profil komunikace 5 ve srovnání s verzí 4:
    Pro volné popisy, objekty a křížení byla doplněna možnost zadávat niveletu jako plovoucí s linií. 
Objekt si tak udržuje stálou výšku nad (pod) zvolenou linií i při dodatečných úpravách výškového polygonu.
Překladač grafických objektů dxf-obj5 byl zapracován přímo do programu Podélný profil (dříve to byl samostatný program) a byl doplněn o náhled na výsledek překladu.
Pro konstrukční vrstvy byla vypracována samostatná tabulka vysvětlivek na konci výkresu.
Posun zorného pole výkresu byl doplněn o automatický pohyb pomocí pravého tlačítka myši.
Symboly překlápění řezu byly doplněny o tvar "obrácená střecha" (vyskytuje se např. na parkovištích).
  Program generuje drátový 3D model osy komunikace včetně příčných řezů.
  Linie upraveného terén může být nyní přerušovaná.
  Rozdílná měřítka X, Y lze nyní uplatnit i na výkresy řezů.

Do Pomůcek profilu i řezu byl doplněn nástroj pro měření vzdáleností přímo v pohledu na podélný profil (nebo příčný řez).

Další novinky:

- Programy byly vypracovány jako 32 a 64 bitové. Volbu provádí automaticky instalační program podle verze operačního systému.

- Export datových tabulek byl doplněn o formát *.slk. (dříve pouze *.xls). Tím je zajištěna spolupráce s tabulkovými procesory LibreOffice a OpenOffice.

- Byl doplněn algoritmus, který hlídá viditelnost datových panelů na právě spuštěných monitorech.

- Bloky ve výkresu dwg  jsou nyní víceúrovňové a anonymní. To umožňuje například udržet pohromadě šrafy zpevněného terénu.

- Byl přepracován algoritmus kroků zpět a vpřed ve smyslu zvyklostí z CAD programů.

- Do parametrů programu byla zahrnuta cesta k souboru legendy. To vyřešilo problém s přepisováním legendy slovenským uživatelům při aktualizacích.