Ceny upgrade Podélného profilu voda, plyn a Kubatur voda, plyn na verzi 5

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

 

Podélný profil voda, plyn 

 5.0

3980,- Kč

 

Kubatury voda, plyn

5.0

2490,- Kč

Situace

8.0

zdarma

 

Přehled novinek v programu Kubatury voda, plyn 5 ve srovnání s verzí 4:
  Menu programu:
Menu byla přepracována po vzoru Microsoft Office.
  Export datových tabulek byl doplněn o formát *.slk. (dříve pouze *.xls):
Tím je zajištěna spolupráce s tabulkovými procesory LibreOffice a OpenOffice.
  Export formulářů byl doplněn o formát *.pdf. (dříve pouze *.rtf):
Tím je zajištěna tvorba projektové dokumentace v digitální podobě.
  Dekorace datových panelů:
Pro snazší orientaci na datových panelech byla doplněna dekorace vodorovnými šedými pruhy.

Další novinky:

- Byl doplněn přenos změny uložení, pokud byla změna provedena editací podélného profilu.

- Do parametrů programu byla zahrnuta cesta k souboru legendy. To vyřešilo problém s přepisováním legendy slovenským uživatelům při aktualizacích.

- Výběr aktualizačních souborů ceníků byl dopracován tak, že konkrétní ceník při výběru nabídne odpovídající aktualizační soubor.