Cena upgrade kubatur vodní toky na verzi 5

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

Kubatury vodní toky

5.0

2490,- Kč

 

Přehled novinek v programu Kubatury vodní toky 5 ve srovnání s verzí 4:
  Menu programu:
Menu byla přepracována po vzoru Microsoft Office.
Program je nyní k dispozici ve 32bit i 64bit verzi.
  Export datových tabulek byl doplněn o formát *.slk. (dříve pouze *.xls):
Tím je zajištěna spolupráce s tabulkovými procesory LibreOffice a OpenOffice.
  Export formulářů byl doplněn o formát *.pdf. (dříve pouze *.rtf):
Tím je zajištěna tvorba projektové dokumentace v digitální podobě.
  Byly dopracovány nástroje pro posun uzlových bodů obrysů jednotlivých ploch. Obrysy je nyní možné libovolně měnit.
Byl dopracován náhled na průběh velikosti ploch podél celého profilu (od řezu k řezu).
Výpočty je nyní možné provádět dvěma metodami.
Další novinky:
Do parametrů programu byla zahrnuta cesta k souboru legendy. 
To vyřešilo problém s přepisováním legendy slovenským uživatelům při aktualizacích.