Ceny upgrade Přehledného podélného profilu vodovodu na verzi 5

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

 

Přehledný podélný profil vodovodu

5.0

3980,- Kč

Situace

8.0

zdarma

 

Přehled novinek v programu Přehledný podélný profil vodovodu 5 ve srovnání s verzí 4:
   Menu programu:
Menu bylo přepracováno po vzoru Microsoft Office.
  Dekorace datového panelu Trasa:
Pro snazší orientaci na datových panelech byla doplněna dekorace vodorovnými šedými pruhy.

Další novinky:

- Programy byly vypracovány jako 32 a 64 bitové. Volbu provádí automaticky instalační program podle verze operačního systému.

- Byl doplněn algoritmus, který hlídá viditelnost datových panelů na právě zapnutých  monitorech.

- Byl přepracován algoritmus kroků zpět a vpřed ve smyslu zvyklostí z CAD programů.

- Do parametrů programu byla zahrnuta cesta k souboru legendy. To vyřešilo problém s přepisováním legendy slovenským uživatelům při aktualizacích.

- Byl doplněn export sítě do 3D výkresu ve formátu DWG.

- Byl doplněn exkluzivní přístup k datovému souboru *.pre5.