Ceny upgrade Podélného profilu voda, plyn a Kubatur voda, plyn na verzi 5

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

 

Podélný profil vodní toky 

 5.0

3980,- Kč

Situace

8.0

zdarma

 

Přehled novinek v programu Podélný profil voda, plyn 5 ve srovnání s verzí 4:
  Menu programu:
Menu byla přepracována po vzoru Microsoft Office.
  Dekorace datových panelů:
Pro snazší orientaci na datových panelech byla doplněna dekorace vodorovnými šedými pruhy.
Export 3D výkresů sítě:
Program byl doplněn o tvorbu 3D modelu sítě (drátový model).
Výkres může sloužit pro montáž do digitálního modelu terénu.
  Opevnění koryta:
Opevnění je nyní je možné vytvářet i z několika vrstev.
  Opevnění koryta:
Hraniční body obrysu lze libovolně posouvat a doplňovat.
   Záporné kóty staničení:
Kótování trasy vlevo od nuly lze provádět i zápornými čísly.
  Plovoucí výškové kóty:
Objekty, křížení a volné kóty je nyní možné zadávat jako plovoucí s linií.
Například kóta objektu zadaná ve tvaru TR+0,32 bude pohybovat objektem automaticky při změnách výšky linie terénu.

Do Pomůcek profilu i řezu byl doplněn nástroj pro měření vzdáleností přímo v pohledu na podélný profil (nebo příčný řez).

Další novinky:

- Programy byly vypracovány jako 32 a 64 bitové. Volbu provádí automaticky instalační program podle verze operačního systému.

- Export datových tabulek byl doplněn o formát *.slk. (dříve pouze *.xls). Tím je zajištěna spolupráce s tabulkovými procesory LibreOffice a OpenOffice.

- Byl doplněn algoritmus, který hlídá viditelnost datových panelů na právě spuštěných monitorech.

- Byl přepracován algoritmus kroků zpět a vpřed ve smyslu zvyklostí z CAD programů.

- Do parametrů programu byla zahrnuta cesta k souboru legendy. To vyřešilo problém s přepisováním legendy slovenským uživatelům při aktualizacích.