Ceny upgrade Výpočtu vodovodní sítě na verzi 5

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

 

Výpočet vodovodní sítě

5.0

1990,- Kč

Situace

8.0

zdarma

 

Přehled novinek v programu Výpočet vodovodní sítě 5 ve srovnání s verzí 4:
   Byl dořešen výpočtový algoritmus, který dovoluje zapojit čerpadla do okruhů.

Do čerpadel bylo doplněno rozlišení typů:
- Neřízená čerpadla (známá z verze 4, určená k umístění do větví).
- Regulovaná čerpadla (určená k umístění do okruhů).
   Menu programu:
Menu bylo přepracováno po vzoru Microsoft Office.
  Dekorace datového panelu Trasa:
Pro snazší orientaci na datových panelech byla doplněna dekorace vodorovnými šedými pruhy.

Další novinky:

- Programy byly vypracovány jako 32 a 64 bitové. Volbu provádí automaticky instalační program podle verze operačního systému.

- Byl doplněn algoritmus, který hlídá viditelnost datových panelů na právě spuštěných monitorech.

- Byl přepracován algoritmus kroků zpět a vpřed ve smyslu zvyklostí z CAD programů.

- Do parametrů programu byla zahrnuta cesta k souboru legendy. To vyřešilo problém s přepisováním legendy slovenským uživatelům při aktualizacích.

- Ukládání výsledkových formulářů bylo doplněno o formát pdf.