Stažení plné verze Situace 8 pro Podélné profily verze 5

Aktualizace

Situace 8 (AutoCAD)

26.09.23  
Situace 8 (DesignCAD) 26.09.23  
Situace 8 (Microstation) 26.09.23  
Situace 8 (Bricscad, progeCAD, nanoCAD 5 EN, 4MCAD, CADKON+, GStarCAD, ZWCAD) 26.09.23  

Manuál

 

Přehled novinek programu Situace 8 v porovnání s verzí 7:

Situace 8:

kanalizace:
komunikace:
Byl přepracován vzhled hlavního panelu:
Tlačítka s čísly (která byla ve verzi 7) byla nahrazena svislými tlačítky s popisem.
Pole těchto významových tlačítek se mění podle nastavení verze profilu (kanalizace, komunikace, vodovod).

 

Dekorace datových panelů:
Pro snazší orientaci na datových panelech byla doplněna dekorace vodorovnými šedými pruhy.
  Menu programu:
Menu byla přepracována po vzoru Microsoft Office.
   Popis:
Popis odečítaného bodu byl doplněn o číslo řádku v hlavním seznamu Situace.
Popis:
Byla doplněna možnost konstruovat popis s vynášecí čárou.
  Seznam bodů na trase (Panel náhled):
Byl doplněn automatický magnet pro seznam bodů ležících na trase (červený seznam). Nástroj je určen pro výškopisné soubory, které jsou řádky seřazeny ve správném pořadí. Pro přenos bodů do hlavního seznamu Situace je potřeba jenom určit směr, zda trasa stoky (řadu) vede směrem od prvního k poslednímu řádku nebo obráceně.
    Editace řádků hlavního seznamu:
Byla doplněna editace řádků "na místě". Změny se provádějí tak jako v podélných profilech, cvaknutím myši přímo v seznamu v místě požadované změny.

 
Další novinky:

- Programy byly vypracovány jako 32 a 64 bitové. Volbu provádí automaticky instalační program podle verze operačního systému.

- Export datových tabulek byl doplněn o formát *.slk. (dříve pouze *.xls). Tím je zajištěna spolupráce s tabulkovými procesory LibreOffice a OpenOffice.

- Byl doplněn algoritmus, který hlídá viditelnost datových panelů na právě spuštěných monitorech.

- Byl přepracován algoritmus kroků zpět a vpřed ve smyslu zvyklostí z CAD programů.

- Byla doplněna  kontrola na výběr entity omylem dvakrát za sebou.

- Pozor, byla zrušena podpora nejstarších CAD programů (AutoCAD je nyní podporován od verze 2007 a LT 2007).