Ceny upgrade Výpočtu vodovodní sítě na verzi 5

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

 

Výpočet tlakové kanalizace

5.0

2490,- Kč

Situace

8.0

zdarma

 

Přehled novinek v programu Výpočet tlakové kanalizace 5 ve srovnání s verzí 4:
   Menu programu:
Menu bylo přepracováno po vzoru Microsoft Office.
  Dekorace datového panelu Trasa:
Pro snazší orientaci na datových panelech byla doplněna dekorace vodorovnými šedými pruhy.
Panel výsledků byl doplněn o formulář Posouzení výsledků výpočtu:
Zde program upozorní na případná citlivá místa návrhu.

Další novinky:

- Nový algoritmus urychluje výpočet a třídění výsledků až o 40% při současném snížení nároků na paměť.

- Programy byly vypracovány jako 32 a 64 bitové. Volbu provádí automaticky instalační program podle verze operačního systému.

- Byl doplněn algoritmus, který hlídá viditelnost datových panelů na právě spuštěných monitorech.

- Byl přepracován algoritmus kroků zpět a vpřed ve smyslu zvyklostí z CAD programů.

- Do parametrů programu byla zahrnuta cesta k souboru legendy. To vyřešilo problém s přepisováním legendy slovenským uživatelům při aktualizacích.

- Ukládání výsledkových formulářů bylo doplněno o formát pdf.

- Na formulář posouzení výsledků byl doplněn údaj o době setrvání splašků  v potrubí.