HW klíč nemá vliv na Demo-verzi !

Demo-verze (26.09.23)

Ceník

Manuál

Upgrade
Popis:
Úkolem programu je vytvoření výkresu přehledného podélného profilu vodovodu. Příprava výkresu sítě probíhá ve třech krocích:
1) Sestavení schématu. 
Tvorba schématu je velice jednoduchá. 
Projektant zadá větev nebo uzel pouhým stisknutím tlačítka myši. 
Uzly představují zdroje (vodojemy, studny, čerpadla), odběry, kříže a odbočky.
Větve představují potrubí. 
Velikost schématu, tvar schématu, počet řadů ani počet uzlů není nijak omezen. 
2) Zadání dat jednotlivých řadů. 
Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, niveletu tlakové čáry, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu.
Pro odečítání délek větví ze situační mapy spolupracuje Přehledný podélný profil s programem Situace.
3) Zhotovení výkresu DWG. 
Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí všech AutoCADů, nebo jiných CAD editorů s importem formátu DWG.
4) Import dat.
Program Přehledný podélný profil importuje datové soubory z těchto programů AutoPEN:
- Podélný profil voda, plyn 5, 
- Výpočet vodovodní sítě 5,
- Výpočet tlakové kanalizace 5.
Importem odpadá tvorba schématu a plnění datového panelu Trasa.