Demo-verze (10.11.21)

Ceník

Manuál

Upgrade
Popis:
Program slouží k navržení kanalizační stokové sítě a k sestavení výkresů podélných profilů. 
Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, šachet, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu.
Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace terénu a výkopu na zvoleném staničení a podobně.
Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG.

Pro odečítání trasy přímo ze situační mapy spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Na program Podélný profil navazuje program Kubatury, výkaz výměr rozpočet.