ZDARMA, BEZ PODPORY

Instalační balíček (18.03.24)

Manuál

Popis:
Programy slouží k sestavení podélného profilu komunikace a příčných řezů.

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, niveletu komunikace, poloměry výškových a směrových oblouků a další údaje zadává projektant do seznamů na datových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace nivelety na zvoleném staničení a pod.

Výkresy podélného profilu a příčných řezů jsou uloženy do souborů typu DWG, které lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG.
Pro odečítání trasy přímo ze situační mapy spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Na Podélný profil navazuje program Kubatury.