ZDARMA, BEZ PODPORY

Instalační balíček (13.04.24)

Manuál

Popis:
Program slouží k navržení vodovodní nebo plynovodní sítě a k sestavení výkresů podélných profilů.
Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu.
Samozřejmostí je interpolace terénu a výkopu na zvoleném staničení a podobně.
Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG.
Pro odečítání trasy přímo ze situační mapy spolupracuje Podélný profil s programem Situace.
Na Podélný profil navazuje program Kubatury, výkaz výměr rozpočet.