ZDARMA, BEZ PODPORY

Instalační balíček (03.12.23)

Manuál

Popis:
Program Výpočet vodovodní sítě je určen k dimenzování potrubí vodovodních řadů.
- Program umožňuje řešit větvené i okruhové sítě. 
- Výpočtem lze řešit nové sítě i posuzovat stávající díla.
Návrh sítě probíhá ve třech krocích:
1) Sestavení schématu. 
Tvorba schématu je velice jednoduchá. 
Projektant zadá v daném místě větev nebo uzel pouhým stisknutím tlačítka myši. 
Uzly představují bodové odběry, větve představují ulice. 
Velikost schématu, tvar schématu, počet okruhů ani počet uzlů v okruhu není nijak omezen. 
2) Zadání výpočtových parametrů. 
Výpočtové parametry jednotlivých uzlů a větví se zadávají v přehledných tabulkách. 
Nástroj pro skupinové zadání společných parametrů sítě velmi urychluje tuto část návrhu.
Pro odečítání délek větví ze situační mapy spolupracuje Výpočet vodovodní sítě s programem Situace.
3) Vlastní výpočet. 
Výpočet dimenzí, tlaků rychlostí a ztrát lze provést podle Mannigových nebo Ševelevových vzorců. 
K vyvažování okruhů je použita Lobačev - Crossova iterační metoda opravných průtoků.
Výsledky výpočtů i zadání zobrazí program v přehledných formulářích. 
Formuláře je možno tisknout nebo ukládat do souborů ve formátu PDF (pro předání projektu v elektronické podobě)
nebo ve formátu RTF pro následné zpracování textovým editorem (např. Word nebo Open Office).